Rhybudd rhag sgamwyr. Nid oes y fath beth ag iPad 3 am ddim.

(29 Chwefror 2012) Er nad yw’r iPad 3 yn bodoli eto, rydyn ni’n gweld llawer o drydaron a thudalennau Facebook sy’n ceisio twyllo pobl i feddwl bod modd cael un am ddim.

Stori lawn: Sophos naked security

Partneriaid e-Drosedd Cymru

Heddlu Dyfed Powys
Heddlu Gwent
Heddlu Gogledd Cymru
Heddlu De Cymru
Airbus Defence & Space
Ffederasiwn Busnesau Bach
KPMG
Taito
Prifysgol Cymru, Casnewydd