e-Droseddu yn y newyddion

Termau e-droseddu

XXX

Ochr anweddus ac, yn aml, anghyfreithlon y rhyngrwyd. Mae hyn yn cynnwys gwefannau â phornograffi caled, delweddau o gam-drin plant, delweddau sy’n annog casineb hiliol/crefyddol ac ati -  mae meddalwedd faleisus yn llechu yn llawer o’r rhain.

Partneriaid e-Drosedd Cymru

Heddlu Dyfed Powys
Heddlu Gwent
Heddlu Gogledd Cymru
Heddlu De Cymru
Airbus Defence & Space
Ffederasiwn Busnesau Bach
KPMG
Taito
Prifysgol Cymru, Casnewydd