e-Droseddu yn y newyddion

Termau e-droseddu

Hela poethfannau (War driving)

Gyrru o gwmpas mewn car gyda gliniadur (neu ddyfais symudol arall) i ganfod pwyntiau mynediad di-wifr/poethfannau. Ar ôl canfod rhestr o bwyntiau mynediad, gellir ymosod arnynt ymhellach, yn aml er mwyn cael adnoddau rhwydwaith am ddim fel mynediad i’r rhyngrwyd, ond weithiau er mwyn torri i mewn i’r rhwydwaith i gyflawni rhyw weithred faleisus arall.

Partneriaid e-Drosedd Cymru

Heddlu Dyfed Powys
Heddlu Gwent
Heddlu Gogledd Cymru
Heddlu De Cymru
Airbus Defence & Space
Ffederasiwn Busnesau Bach
KPMG
Taito
Prifysgol Cymru, Casnewydd