e-Droseddu yn y newyddion

Termau e-droseddu

Gefell drwg (Evil twin)

Pwynt mynediad di-wifr ffug sy’n esgus bod yn bwynt mynediad dilys gyda’r nod o ddwyn data o gyfrifiaduron sy’n cysylltu ag ef mewn camgymeriad.

Partneriaid e-Drosedd Cymru

Heddlu Dyfed Powys
Heddlu Gwent
Heddlu Gogledd Cymru
Heddlu De Cymru
Airbus Defence & Space
Ffederasiwn Busnesau Bach
KPMG
Taito
Prifysgol Cymru, Casnewydd