e-Droseddu yn y newyddion

Termau e-droseddu

Rheoli cymwysiadau ar y we

Blocio cymwysiadau penodol, fel negesu uniongyrchol, a all beryglu diogelwch neu arwain at broblemau cyfreithiol

Partneriaid e-Drosedd Cymru

Heddlu Dyfed Powys
Heddlu Gwent
Heddlu Gogledd Cymru
Heddlu De Cymru
Airbus Defence & Space
Ffederasiwn Busnesau Bach
KPMG
Taito
Prifysgol Cymru, Casnewydd