e-Droseddu yn y newyddion

Termau e-droseddu

e-drosedd/e-droseddu (e-crime) –

Defnyddio cyfrifiaduron rhwydwaith neu dechnoleg rhyngrwyd i gyflawni trosedd neu hwyluso gweithgarwch troseddol.

Partneriaid e-Drosedd Cymru

Heddlu Dyfed Powys
Heddlu Gwent
Heddlu Gogledd Cymru
Heddlu De Cymru
Airbus Defence & Space
Ffederasiwn Busnesau Bach
KPMG
Taito
Prifysgol Cymru, Casnewydd