e-Droseddu yn y newyddion

Termau e-droseddu

Stori gelwydd ynghylch feirws (Virus hoax)

Cychwyn neges e-bost ffug sy’n rhybuddio’r derbynnydd bod feirws yn mynd o gwmpas. Fel arfer, mae’r neges yn gweithredu fel neges e-bost gadwyn sy’n dweud wrth y derbynnydd am anfon y neges ymlaen at bawb y mae’n eu hadnabod.

Partneriaid e-Drosedd Cymru

Heddlu Dyfed Powys
Heddlu Gwent
Heddlu Gogledd Cymru
Heddlu De Cymru
Airbus Defence & Space
Ffederasiwn Busnesau Bach
KPMG
Taito
Prifysgol Cymru, Casnewydd