e-Droseddu yn y newyddion

Termau e-droseddu

Pod-lowcio (Pod slurping)

Dwyn data trwy gysylltu iPod i rwydwaith a chopïo gwybodaeth o adnoddau amrywiol y rhwydwaith i gof mewnol yr iPod. Gellir defnyddio’r un dechneg gyda sawl dyfais symudol, fel chwaraewyr MP3, camerâu digidol ac allweddau cof USB, gan fod eu cof yn fawr iawn erbyn hyn.

Partneriaid e-Drosedd Cymru

Heddlu Dyfed Powys
Heddlu Gwent
Heddlu Gogledd Cymru
Heddlu De Cymru
Airbus Defence & Space
Ffederasiwn Busnesau Bach
KPMG
Taito
Prifysgol Cymru, Casnewydd