e-Droseddu yn y newyddion

Termau e-droseddu

Feirws sector cychwyn (Bootsector virus)

Ystyr feirws sector cychwyn yw feirws sy’n effeithio ar sector cyntaf - hynny yw, sector cychwyn, disg hyblyg neu yriant caled.

Partneriaid e-Drosedd Cymru

Heddlu Dyfed Powys
Heddlu Gwent
Heddlu Gogledd Cymru
Heddlu De Cymru
Airbus Defence & Space
Ffederasiwn Busnesau Bach
KPMG
Taito
Prifysgol Cymru, Casnewydd