e-Droseddu yn y newyddion

Termau e-droseddu

Rhwydwaith Preifat Rhithwir / Haenen Socedi Sicr

Caniatáu i swyddfeydd neu gyfrifiaduron gysylltu o bell gyda’r rhwydwaith canolog

Partneriaid e-Drosedd Cymru

Heddlu Dyfed Powys
Heddlu Gwent
Heddlu Gogledd Cymru
Heddlu De Cymru
Airbus Defence & Space
Ffederasiwn Busnesau Bach
KPMG
Taito
Prifysgol Cymru, Casnewydd