e-Droseddu yn y newyddion

Termau e-droseddu

Dwyn hunaniaeth (Identity theft)

Y weithred dwyllodrus o gasglu digon o wybodaeth bersonol am unigolyn fel y gall yr ymosodwr gymryd ei hunaniaeth er mwyn cyflawni rhyw fath o weithgarwch anghyfreithlon neu faleisus arall.

Partneriaid e-Drosedd Cymru

Heddlu Dyfed Powys
Heddlu Gwent
Heddlu Gogledd Cymru
Heddlu De Cymru
Airbus Defence & Space
Ffederasiwn Busnesau Bach
KPMG
Taito
Prifysgol Cymru, Casnewydd