Hysbysebion ffug

Mae rhwydweithiau hysbysebion ar y rhyngrwyd yn gyfrwng effeithiol i  ymosodwyr allu targedu nifer fawr o gyfrifiaduron drwy hysbysebion baner maleisus. Gall y fath hysbysebion ffug fod ar ffurf rhaglenni Flash sy'n edrych yn debyg i hysbysebion arferol ond sy'n cynnwys cod sy'n ymosod yn uniongyrchol ar system yr ymwelydd neu'n ailgyfeirio'r porwr at wefan faleisus.

Mae poblogrwydd llwyfannau cyfryngau cymdeithasol megis Facebook hefyd wedi arwain at nifer o sgiamiau a ledaenodd yn feirol drwy'r rhwydwaith cymdeithasol, gan dwyllo defnyddwyr i gymryd rhan mewn arolygon ac ennill arian i'r sgiamwyr. Sicrhewch eich bod chi, fel defnyddiwr, yn cael gwybodaeth am y sgiamiau diweddaraf sy'n lledaenu'n gyflym drwy Facebook ac am ymosodiadau eraill ar y rhyngrwyd.

Pwy sy'n gyfrifol?
Dylai pawb fod yn gyfrifol. Dylai gwesteiwr y wefan gymryd rhan yn y gwaith o sicrhau bod y cynnwys yn rhydd o feddalwedd faleisus. Dylai cynhyrchwyr yr hysbysebion hefyd fynd ati i atal unigolion rhag hacio eu hysbysebion a dylai'r defnyddwyr fod yn wyliadwrus hefyd.  

Partneriaid e-Drosedd Cymru

Heddlu Dyfed Powys
Heddlu Gwent
Heddlu Gogledd Cymru
Heddlu De Cymru
Airbus Defence & Space
Ffederasiwn Busnesau Bach
KPMG
Taito
Prifysgol Cymru, Casnewydd